09 april 2016

#301 These boots ... (82/366)

I Rikets tjänst

Mången gång har de putsats, och många taktfasta steg har de tagit i Sveriges tjänst.


#301 These boots ...
µLumia 925  -  VCarl Zeiss-Pureview  -  ¹1/2000s -  ƒ/2  -  ?  -  $?mm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar