27 november 2016

#245 Recycle (171/366)

Smide

Ta till vara det som gått sönder, låt det i lågorna återgå till sitt ursprungliga tillstånd och smid sedan det nya av det gamla. Mer recycle än så blir det inte.

#245 Recycle - av järn är du kommen, järn skall du åter bliva...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar